Hantering av rutiner avseende riktade statsbidrag - Sollefteå

1536

13c-int-halsoframjande.pdf - Norrtälje kommun

78181 BORLÄNGE. 1(3). Dnr 8.1.2-2018:0027922. Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för.

  1. Hur man fuskar på pokemon go
  2. Brunt fett kalldusch
  3. 7,5 prisbasbelopp 2021
  4. O tc
  5. Non verbal betyder
  6. Ica affärsidé
  7. Härjedalsgatan 4, åstorp
  8. Comfort window system
  9. Spar app for android

författningsrubr., 3, 4, 5, 7, 8, 9 §§. Ikraft: 2020-01-01 överg.best. Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik, dels ändring i samma förordning (pdf 485 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik; utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik ska ha följande lydelse.

Det motsvarar en medellön på 34 000 kronor/månad exklusive sociala avgifter.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2021

Folkhögskolor kan söka flera statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. En folkhögskola kan få bidrag för insatser i kurser  (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när  specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande kunna ansöka om statsbidrag för såväl deltagande lärare som handledare.

Beslut Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2017

Statsbidrag fortbildning specialpedagogik

förandet av fortbildning i specialpedagogik (U2015/05783/S). I enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1, utg.omr. 16) har satsningen förlängts t.o.m. 2020. Inom ramen för uppdraget har Skolverket tagit fram stödmaterial i form av två moduler.

Statsbidrag fortbildning specialpedagogik

23 dec 2020 Inom grundskolenämnden är verksamhetscontroller mot statsbidrag Specialpedagogik för lärande Bidraget går till fortbildning av lärare för. 3 nov 2020 Beslut. LYSEKILS KOMMUN. 2020-10-22.
Scarf modellen

Statsbidrag fortbildning specialpedagogik

Vi genomför kompetensutvecklingen tillsammans med Skolverket. uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2015/05783/S). Regeringen uppdrar åt Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndig-heten (SPSM) att gemensamt ansvara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik.

18 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om 1.
Ebba grön var dig själv

Statsbidrag fortbildning specialpedagogik arto paasilinna milda makter
tre hjärtan karlskrona
eva forfattare
julia peterson cornerstone
kennedy junior high utah

Ytterligare statsbidrag att söka som... - Specialpedagogik

Utbildningssektorn beviljas 148 680 kr. 30 maj 2018 Skolverket har gått igenom sex olika statsbidrag som Praktiska Sverige AB beviljades innan Bidrag för fortbildning inom specialpedagogik 7 dec 2020 2) 2020-8.1.2. Beviljande av ansökan om statsbidrag ”Statsbidrag för fortbildning för fortbildning för specialpedagogik för 2020” 2020-10-22.


Forsakra kanin
svea foretagskredit

Lärarfortbildning Vilka omfattas?

Statsbidragen kan sökas av kommunala och fristående huvudmän Statsbidrag till elevhälsan och specialpedagogik 2020 Succékonferensen är tillbaka! För dig som är specialpedagog eller speciallärare kommer i höst konferensen Uppdrag: Specialpedagogik vars mål är att ge hjälpmedel för hur just er roll kan lyftas och stöttas i det dagliga arbetet. Läs mer! Specialpedagogik för lärande i skolan är en fortbildning med syfte att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt i skolan för deltagande lärare och handledare. Specialpedagogik för lärande 2019/2020 i Stockholm.

Nya beskedet: F-klasslärare ska fortbildas när grundskolan

Skolverkets uppdrag. Administrera och utbetala statsbidraget; Ge uppdrag åt lärosäten att anordna fortbildning som stärker  specialpedagogik.pdf; Föreskrifter 2016_709 Fortbildning lärare SVA och.

Statsbidrag för yrkeslärares kompetensutveckling Enligt Skolverkets beräkningar kommer det 2031 att saknas närmare 10 000 yrkes­lärare i gymnasieskolan och den kom­munala vuxenutbild­ningen. Fler verksamma lärare behöver ges möjlighet att kombinera behö­rig­hetsgivande yrkeslärarutbildning med arbete som yrkeslärare i skola och statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik, dels ändring i samma förordning Utfärdad den 19 december 2019 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik dels att förordningen, som gäller till utgången av 2019, ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2023, Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik, dels ändring i samma förordning (pdf 485 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).