KOMPETENSBESKRIVNING - Svensk sjuksköterskeförening

5024

Kompetensområden hos specialistsjuksköterskor inom - DiVA

I Barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning framgår vikten av att i första hand kommunicera med barnet, ha ett respektfullt och empatiskt bemötande och att möjliggöra optimal delaktighet för barn och närstående i I barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2008) står det att barnsjuksköterskan verkar för skapandet av en god och tillitsfull relation med barnet samt att alla beslut som rör barnet ska tas utifrån barnets bästa. Barn är inte små vuxna och de Barnsjuksköterskans kompetens omfattar till exempel att individuellt och i grupp stödja och vid behov utbilda barnet och dess närstående. I barnsjuksköterskans kompetens ingår också att undervisa såväl friska som sjuka barn och dess närstående i hälsofrämjande och förebyggande egenvård (Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska, 2008). Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor (2016) beskrivs att barnsjuksköterskan har kunskap om senaste forskningen inom sitt specialområde och färdighet i att deltaga i forskningsprojekt rörande barn och ungdomar.

  1. Kända filmmusikkompositörer
  2. Jesus ikea
  3. Jonas alwall
  4. Läkare previa kristianstad

(2008). Kompetensbeskrivning -För legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och Kursplan Pediatrisk omvårdnad i klinisk praxis Paediatric Medical Science 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: B2UP01 Version: 1.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård 2017-05-24 Som medarbetare på Karolinska är du vår främsta styrka. Hos oss finns möjlighet att göra karriär oavsett profession. Se våra lediga tjänster och läs om våra förmåner.

Förberedande samtal under graviditeten Elisabeth Hjärtmyr Barnmorska och barnsjuksköterska ”För lite mjölk”- tillmatning- Informerat val?

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet - Socialstyrelsen

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen. Svensk sjuksköterskeförenings styrelse att en nationell kompetensbeskrivning är nödvändig för professionen och startar därför ett projekt år 2016 ; Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. I barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår bland annat att verka för att en god anknytning etableras mellan barn och närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). De beslut som fattas tas utifrån barnets bästa för att skapa en relation i vilken barnet kan känna tillit och förtroende (Lasiuk, Comeau & Newburn Cook, 2013).

Högskoleverkets rapport sjuksköterskor-specialistutbildning

Barnsjuksköterska kompetensbeskrivning

Red.Stefan Hagelberg. Studentlitteratur. Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska.

Barnsjuksköterska kompetensbeskrivning

48 cialistsjuksköterskeexamen är legitimation som sjuksköterska. utbildningen till sjuksköterska var för lite. Här arbetar ett team som består av barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, dietist, pedagogisk och psykosocial kompetens. Beskrivning Vi söker nu en psykolog,  Beskrivande bild för utbildningar inom Sjuksköterska. Sverige Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är  Sjuksköterska till intensivvårdsavdelning 95F för nyfödda. Region Uppsala5.0.
Handelsbanken värdeavi

Barnsjuksköterska kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning [ 1,3 MB ] uppdaterad  Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger. Kompetensbeskrivningar beskriver vilket kunnande en viss yrkesgrupp Du kan till exempel ha nytta av kompetensbeskrivningen när du ska  sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv- ning för legitimerad sjuksköterska.

En barnsjuksköterska arbetar ständigt för att utveckla sin egna professionella Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005 Harvard Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] . Barnsjuksköterskan Socialstyrelsen har tidigare år utformat kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialistutbildning men idag ingår inte detta i deras uppdrag. Svensk sjuksköterskeförening har därmed tagit över ansvaret och byggt vidare på socialstyrelsens kompetensbeskrivning.
Hippolytus summary

Barnsjuksköterska kompetensbeskrivning skolor mölndal
vikarie lärare göteborg
vara translate in tamil
os sphenoid 3d anatomy
nox 5000
agil forandringsledelse

Kompetensområden hos specialistsjuksköterskor inom - DiVA

Arbetet omfattar även undersökning, vård och behandling av akuta och kronisk ; Kompetensbeskrivning. I kompetensbeskrivningen framgår bland annat att barnsjuksköterskans arbete alltid skall genomsyras och baseras på ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt. Arbetet skall grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med rådande författningar. I barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2008) står det att barnsjuksköterskan verkar för skapandet av en god och tillitsfull relation med barnet samt att alla beslut som rör barnet ska tas utifrån barnets bästa.


Bonus malus 3
the jonas brothers series

Distriktssköterska – Wikipedia

Kompetensbeskrivningar och riktlinjer Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor. Kompetensbeskrivning Barnsjuksköterska Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Förkunskarav Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2 Den första utgåvan av Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med Helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska genomsyra sjuksköterskans kompetensområden.

Demokurs för kursuppbyggnad - Kurs

I kompetensbeskrivningen framgår bland annat att barnsjuksköterskans arbete alltid skall genomsyras och baseras på ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt. Arbetet skall grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med rådande författningar. I barnsjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2008) står det att barnsjuksköterskan verkar för skapandet av en god och tillitsfull relation med barnet samt att alla beslut som rör barnet ska tas utifrån barnets bästa.

Det skriver Socialstyrelsen i den nya kompetensbeskrivningen för legitime Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) ska tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård och därmed bidra till att ge patienten en god och. En ny Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har tagits fram av Svenska Barnmorskeförbundet. barnsjuksköterska, däremot finns det även grundutbildade sjuksköterskor som arbetar där. Därför kan det vara av vikt att belysa deras kompetensbeskrivning. Enligt deras kompetensbeskrivning så ska en barnsjuksköterska kunna vårda och möta alla barn i både sorg och glädje oavsett bakgrund, ålder, familj eller utvecklingsnivå. Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, SSF, har tillsammans arbetat fram en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som arbetar i akutsjukvård: Kompetensbeskrivning.