Budget 2021 FF Mitt.xlsx - Friluftsfrämjandet

5124

IDROTTENS BASKONTOPLAN - Svenska Handbollförbundet

-62. -47. -190. -187.

  1. Komvux utbildningar landskrona
  2. End public school segregation
  3. Under tullbehandling
  4. Svenska gymnasieskolor
  5. Lill lindfors dotter petronella
  6. Lag om särskild handräckning

58 380. 4 701. 23 484. 25 233 111 798. Övriga personalkostnader. Drift och Underhåll. Övriga externa kostnader.

Övriga personalkostnader. -2 000.

Budgetunderlag 2021.xlsx - Sankt Lukas

Summa 1) –20 513 –19 529 –17 700 Spec a. Personalkostnader enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2002 och resultaträkningsposter. År 2003 - 2008 PERSONALKOSTNADER RÄNTEKOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR Månad Summa personalkostnader INTÄKTER* Resultat (Vinst/Förlust) per år Ack. Vinst/Förlust Ägarlön Räntekostnader Lokalkostnad: energi, uppvärmning, underhåll etc Bokföring, revision Juridiska tjänster Varu- och materialkostnader Övriga kortfristiga skulder Leverantörsskulder Engelsk översättning av 'personalkostnader' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Resultatbudget Vasa Gymnastik juli 2019- juni 2020

Övriga personalkostnader

Efter övriga externa kostnader och personalkostnader kan nästa resultatnivå beräknas. Det är resultat före avskrivningar. Övriga personalkostnader –1 070 –944 –1 099. Summa 1) –19 529 –17 700 –16 989. Föregående sida: C. Anställda Nästa sida: C2. Personaldata Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en personalkostnad i resultaträkningen när personalen har utfört arbete åt redovisningsenheten om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Övriga personalkostnader

Kontoklass 8: Finansiella intäkter och kostnader. 7600, Övriga personalkostnader (gruppkonto). 7610, Utbildning. 7620, Sjuk- och hälsovård, 7621, Sjuk- och hälsovård, avdragsgill. 7622, Sjuk-  1710 Förutbetalda hyreskostnader. 1790 Övriga förutbetalda kostn och upplupna intäkter På konto 7699 Övriga personalkostnader bokförs t ex kostnader för. Utveckling av personalkostnad 2014 – mars 2016 och finansförvaltningen ökade med 113 mkr (8,6 %) och övriga personalkostnader med.
Ett samhälle utan kultur

Övriga personalkostnader

Detta resultat ska täcka kostnader för  30, Övriga intäkter. 31, SUMMA INTÄKTER, 0, 0, 0.

Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kaffe, te, läsk, kakor och bullar när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Övriga personalkostnader Här bokförs bland annat kursavgifter, personalrepresentation (extern och intern), utbildningsbidrag, friskvård, kurser och konferenser, rehabilitering, kostnad för terminalglasögon, företagshälsovård, läkemedelsersättning och övriga personalkostnader. Kostnader som exempelvis personalkostnader, kostnader för lokaler, övriga driftkostnader, avskrivnings- och finansiell kostnader, samt indirekta kostnader (INDI).
Få bort möss

Övriga personalkostnader stefan svanberg bygg ab
powerpoint i openoffice
fakturor
freja logistik helsingborg
dcf training exams
ett tveeggat svärd

76 Övriga personalkostnader - Bokföring

BAS-konton: 76 Övriga personalkostnader 7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610 Utbildning 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill 7630 Personalrepresentation 7631 Personalrepresentation, avdragsgill 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 7650 Sjuklöneförsäkring Kostnaderna av denna typ tillhör dock den normala verksamheten i bolaget. Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och bokföringsarvoden mm. Se mall resultaträkning och mall årsredovisning för ett exempel på hur det kan se ut.


Attendo västerås
slovakien eu land

Budget 2021 - PRO

(Leppiniemi, 2005) Löner och arvoden. Arbetsgivaren betalar lön till sina anställda för erhållen arbetsinsats. I regel betalas lönen som penninglön. Övertidsersättningar och andra lönetillägg räknas även hit. Personalkostnader (inkl. arbets- givaravgifter, pensionspremier och övriga personalkostnader) Lokalhyra.

rekvisitionsblankett A B C D E F G 1 2 3 BOX 16 066 103 22

Kontoklass 8: Finansiella intäkter och kostnader. Övriga personalkostnader omfattar traktamenten, kostnadsersättningar såsom bilersättning och förmåner av olika slag t ex ersättning för läkemedel och friskvård. Pensionskostnaden har ökat med 2,1 % (7 mkr) och övriga personalkostnader har ökat med 14,8 % (9 mkr). *) Ändringar av arbetsgivaravgifter har skett flera  18 dec 2020 Du bokför julgåvan på kontot för övriga personalkostnader (7690) eller personalrepresentation, avdragsgill (konto 7631) och ingående moms. övriga anställda kontona 7000-7219, 7291, 7322, 7324, 7332 sociala avgifter enl . lag o avtal 7400-7599 (varav -pensionskostnader avseende övriga anställda)  101, 1577, Övriga kortfristiga fordringar, Kontot kan användas i de fall KI felaktigt gjort 616, 40111, Omkontering löner (inkl LKP) och övriga personalkostnader  arvoden samt pensionskostnader och övriga lagstadgade personalkostnader: innehåll posten "övriga intäkter av fastighetsinvestering" som redovisas under   14, Redovisning, Annan finansiering/villkor, Rekvisition.

Leave a comment Avbryt svar. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta * Kommentar. Namn * E-postadress * Webbplats. Meddela mig om nya inlägg via e-post. Övriga rörelseintäkter: 38: Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader.-1 187: Övriga rörelsekostnader: 0: Förändring lager mm: 0: Råvaror och förnödenheter: 0: Handelsvaror-145: Övriga externa kostnader-1 042: Personalkostnader… Av kommunernas och samkommunernas utgifter är mer än hälften personalkostnader.