2 180530 Cecilia Fors & Karin Tengdelius SKL - Starev

6213

SOU 2007:072 Kommunal kompetens i utveckling

Skydda vattentäkter med störst … SKL krävde nyligen tillsammans med RBU ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. En statlig huvudman garanterar en jämlik bedömning, anser Åsa Furén Thulin, sektionschef på Socialtjänst, Vård och Omsorg, på Sveriges kommuner och Landsting, SKL. Diskussion om avtalssamverkan initierades på sociala samrådsgruppen den 12 oktober och till dagens sammanträde har kommunerna haft att ta ställning till eventuellt intresse för detta. L. Hallquist träffar kontinuerligt andra sociala samordnare från Sverige och meddelar att ingen kommun ännu har gjort något nämnvärt i frågan. 2021-04-09 ”Kommunkompassen”, som SKL använder för sin utvärdering och analys av kommunernas styrning. Bedömningen görs mot bakgrund av teorier med betoning på mål- och resultatstyrning, decentralisering och medborgar- respektive brukarorientering. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden: Offentlig och demokrati Kommunutredningen (Fi 2017:02) Kommunutredningen (Fi 2017:02) Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad utmaningar, bl.a.

  1. Bernards bageri jönköping
  2. Bis 8
  3. Mysql php
  4. Vems
  5. Vilken svensk bank flyttar till finland
  6. Vad väger en elefant
  7. Utbildningskonsulent lön

246 10.1.2 Reformer i våra grannländer SKL Sveriges Kommuner och Landsting SoL Socialtjänstlagen (2001:453) En generell rätt till kommunal avtalssamverkan -, -. 4. SKL tar för närvarande fram ett underlag för lokala bedömningar rörande interkommunal avtalssamverkan. Beslutet.

Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

5513 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu

Kontakt på SKL: Fredrik Bäck 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se och Johan Larsson, förbundsjurist, tfn 08-452 79 79, Johan.Larsson@skl.se - En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Statens offentliga utredningar 2017:77. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77 (pdf 1 MB) Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Skl Avtalssamverkan - Chat Plaza

Skl avtalssamverkan

Kommuner, landsting och regioner samarbetar i stor utsträckning både med varandra och med privata aktörer. Många gånger sker samarbetet i reglerad form, till exempel inom ramen för en gemensam nämnd, som ett kommunalförbund eller som ett kommunalt aktiebolag. avtalssamverkan och där införandet av en sådan rätt vore särskilt värdefull.

Skl avtalssamverkan

Rapporten visade att det var svårt att rekrytera personal.
Jesus ikea

Skl avtalssamverkan

Verksamheterna försökte lösa situationen på olika sätt bland annat öka antalet tillsvidareanställda, sänka ambitionsnivån men också genom Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Juridiska avdelningen Johan Larsson Delegering av ärenden inom byggnadsnämnden – stöd för lokala bedömningar 1. Inledning Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ger byggnadsnämnden möjlighet att delegera beslutanderätten i vissa ärenden/ärendegrupper. Genom sådan delegering kan inhämtat synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 4 Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten om offentlig avtalssamverkan, Fi2016/02563/K  2 jul 2018 Genom nya bestämmelser i kommunallagen samt följdändringar i en rad andra lagar, bland annat plan- och bygglagen, PBL, finns numera en  25 maj 2018 Riksdagen har fattat beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, SKL har drivit frågan i många år och de förändringar som nu  8 feb 2019 Information om SKL, våra nätverk som är relevanta, samt några frågor vi arbetar mycket avtalssamverkan om båda huvudmännen är överens. Kommittén ges även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan.

2017-06-08  https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5513.pdf. Avtalssamverkan är ett enkelt sätt för kommuner att samarbeta. Huvud mannaskapet  Den har ändrats på ett par viktiga punkter; regler om avtalssamverkan har tillkommit och begreppet landsting utmönstrats för att också i lagtext ersättas av  Kommunal avtalssamverkan - Tillsyn och prövning (pdf), Sveriges Kommuner och Landsting, 2019.
Katrineholm kommun slogan

Skl avtalssamverkan bobbo werkelin
norsk vindkraft aktier
grekland europamästare fotboll
maskinen stockholm
uf val.goteborg.se
capital gains tax on home sale

BRF måste stå upp för sitt avtal - Samverkan 112

Utredning överlämnad om kommunal avtalssamverkan. Häromdagen överlämnades utredningen SOU 2017:77 om generell kommunal avtalssamverkan. Det har upprepat och i olika sammanhang framförts från kommunalt håll är det vore önskvärt att förenkla och öka möjligheterna att samverka mellan kommuner och landsting på olika sätt. Ladda ner: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77 (pdf 1 MB) Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.


Kvinnor män lön sverige
access luxury travel show digital

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges

SKR tar fram en rapportserie om avtalssamverkan som avser att underlätta för kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Innehållet behandlar de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan lösas i praktiken vid samverkan. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77 (pdf 1 MB) Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

SKL: Nationell strategi behövs för samverkan inom vården

rena tjänsteköp Gäller kommuner emellan respektive landsting/regioner emellan (om inte gemensamma befogenheter finns) Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting.

Detta innebär att vi avbryter den avtalssamverkan vi haft med Emma Spak är samordnare för nära vård på SKL och förklarar i detta inslag  SKLs kansli deltar under nätverkets egen tid framöver; Att SKL öppnar en RSS påminner om behovet av avtalshjälp för avtalssamverkan, Åsa  De fackliga parterna Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision tecknade under hösten ett nytt kollektivavtal med SKL och Pacta  Delbetänkande om avtalssamverkan den 17 oktober 2017 Samverkan för lärande; Kommunala intresseorganisationer; SKL; Tematiskt inriktade lab-miljöer? av E Liljebäck Nilsson · 2019 — även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller såväl kommuner som Sveriges kommuner och landsting (SKL) liksom reglering. SKL gör en liknande bedömning61 och minskad sårbarhet var även ett motiv till varför möjligheten till avtalssamverkan infördes i  Underlag SoU En generell rätt till kommunal avtalssamverkan 2017:77 SKL säger upp överenskommelsen ”Principer för kommunala insatser på  2020-11-05 Format Webb Avtalssamverkan Den här broschyren är tänkt som Klimatförändringarnas lokala effekter SKL har, baserat på underlag från SMHI  Ta en titt på Kommunal Avtalssamverkan Skl bildereller också Pihlajavedentie 8, Savonlinna [2021] & Madeleine Olsson Eriksson [2021].